Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus

 
Teostame täpselt KredExi nõuetele vastava kütteprojekti.


Kütteprojekt on toetuse saamise üheks tingimuseks. Samuti on vaja projekti küttesüsteemi paigaldajal ning kohalikul omavalitsusel Ehitisregistri keskkonnas kütteallika muutmiseks.

Projekti koostamise ajakulu sõltub palju Kliendist. Projekti jaoks vajalikud lähteandmed peab esitama hoone Omanik. Mida kiiremini saame lähteandmed, seda kiiremini valmib projekt.

money, coin, investment-2724241.jpg
        Vajalikud lähteandmed on:

– hoone arhitektuurne projekt (korruste plaanid, fassaadide vaated, lõike joonis ning asendiplaan). Kiirema kütteprojekti valmimise tagab, kui nimetatud joonised on AutoCADi (.dwg) failis. Tihtilugu vanematel hoonetel digitaalsel kujul joonised puuduvad. Sellisel juhul tuleks nimetatud joonised paberkandjalt sisse skanneerida ja saata pdf kujul.
– info hoone akende kohta. Akende U arv ( U arv on välja toodud paigaldatud akende hinnapakkumises) või akende kohta kirjeldus (mis aastal paigaldatud, mitme kordne pakett, kas argoonitäitega või mitte).
– info hoone välispiirete kohta (katuslagi, välisseinad, põrandad pinnasel). Mis materjalist, kui mitu mm soojusisolatsiooni paigaldatud on?
– kas hoones on vesipõrandküte, radiaatorküte või nende kombineeritud küte?
– mis on olemasolev kütteallikas ning mis on olnud kasutatav kütus? Kui on teada, siis esitada viimase täisaasta kütuse kogus.
– saata fotod olemasolevast küttesõlmest ning planeeritava uue seadme asukohast.

Jääme ootama Teie lähteandmeid ning KredExi kütteprojekti hinnapäringuid emaili teel  
erik@kuve.ee

Lisaks teostame KredEXi nõuetele vastava ventilatsiooni projekti.